yalova, esenköy, çınarcık, emlak
Emlak
Emlak Arama
Bölge

YALOVA

Emlak Terimleri

  • yalova çınarcık esenköy emlak

 

EMLAK 
Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.

HARİTA 
Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.

PAFTA 
Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.

ARAZİ 
Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan toprak parçasına denir.

ADA 
Belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.

MEVZİİ İMAR PLANI 
Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmış bölgeye denir.

ARSA (imar parseli) 
İmar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsaların diğer bir ismi ise imar parseli dir.

KOORDİNELİ ÇAP 
kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.

ROPERLİ KROKİ 
İlgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli ölçülerin bulunduğu vesikaya denir.

İMAR DURUMU 
İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.

İFRAZ 
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

TEVHİD 
Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI 
Taraflar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü nce senet altına temlik şeklidir.

KAT İRTİFAKI 
Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu na göre kurulan irtifak hakkıdır.

CİNS TASHİHİ 
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.

İSKAN 
Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.

DAİRE 
Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.

KAT MÜLKİYETİ 
Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.

AKİT 
Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.

SATIŞ VADİ 
Taşınmazın satışının bir kimseye vaat edilmesidir.

HİSSELİ TAPU 
Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.

MÜSTAKİL TAPU 
Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir.

DEVRE MÜLK 
Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.

GECEKONDU 
Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.

VEKALET 
Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.

VERASET İLAMI 
Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi kayıt evrakları neticesinde kendilerini kanıtlamalı ve ilgili mahkemeden almış oldukları tasdikli belgeye denir.

MİRASIN İNTİKALİ 
Ölen bir kimsenin mal varlığı ile alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.

ŞUFA HAKKI 
Hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara satışında yürürlüğe girme hakkına denir.

ŞERH 
Tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak bazı şahsi hakların kaydedilmesine denir.

İPOTEK 
Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.

HACİZ 
İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.

TEDBİR 
Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü için konan şerhe denir.

İZALE-İ ŞUYU 
hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir.

İNTİFA HAKKI 
Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.

KURU MÜLKİYETİ 
Emlakta hak sahibi olup tasarruf sağlamayan intifa hakkı ile hareket edebilen terime denir.

İRTİFAK HAKKI 
İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.

KİRALAMA İŞLEMİ 
Taraflarca belirli zaman ve şartlarda anlaşarak sözleşme altına alınan kullanım şekline denir.

EMLAK BEYANI 
Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.

VERASET BEYANI 
Varislerin mahkeme kanalı ile kendilerini ispatlamaları neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarına denir.

376.DİLEKÇE 
Vergiden doğan cezaların azaltılması için ilgili daireye verilen yazıya denir.
Döviz kuru için tıklayınız...
antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer Hatay araç kiralama Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer